Mini kemperių nuoma

/Nuoma
Nuoma2018-10-31T21:17:08+00:00

PASIMĖGAUK GAMTA IR PASAULIU

Dvivietis

88savaitgaliui
 • “B” kategorija
 • 2-3 gulimos vietos
 • 2x20L vandens rezervas
 • Nešiojama dujinė viryklė, 3kg dujų balionas
 • Termoelektrinis šaldytuvas, 29L (12V, 220V)
 • 100Ah akumuliatorius apšvietimui, mobiliųjų pakrovimui
 • 300W galingumo 220V maitinimas iš baterijos

Šeimai

110savaitgaliui
 • “B” kategorija
 • 3-4 gulimos vietos
 • Panoraminis langas
 • 70L vandens rezervas
 • Nešiojama dujinė viryklė, 3kg dujų balionas
 • Absorbcinis šaldytuvas, 35L (12V, 220V, dujos)
 • 100Ah akumuliatorius apšvietimui, mobiliųjų pakrovimui
 • 300W galingumo 220V maitinimas iš baterijos

Nuomos planai ilgesniam laikotarpiui:

1-2 d. 3-4 d. (-10%) 5-9 d. (-15%) 10+ d. (-40%)
Kemperis dviems 44 € 40 € 38 € 31 €
Kemperis šeimai 55 € 50 € 48 € 38 €

Priedai visam nuomos laikotarpiui:

 • 4.5×4.5m Coleman Event palapinė – 15€
 • Kėdės ir stalas: 15€
 • Biotualetas: 20€
 • Saulės elementas 100W: 30€

Pagrindinės nuomos sąlygos:

 1.  Transporto priemonės perdavimo Nuomininkui ir grąžinimo Nuomotojui vieta – pagal abiejų šalių susitarimą. Transporto priemonė perduodama ir grąžinama pagal Transporto priemonės perdavimo-priėmimo aktą. Šis aktas, abiejų šalių, pasirašomas transporto priemonės perdavimo ir grąžinimo metu.
 2. Kad įsigaliotų transporto priemonės rezervacija, Nuomininkas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo nuomos Sutarties pasirašymo, sumokėti 200 (dviejų šimtų) eurų užstatą. Jei transporto priemonės nuomos laikotarpio pradžia yra anksčiau nei 5 dienos po sutarties pasirašymo, tai užstatas turi būti sumokėtas iki nuomos laikotarpio pradžios.
 3. Nuomininkas privalo iki transporto priemonės priėmimo sumokėti visą nuomos kainą už sutartą laikotarpį.
 4. Atsisakius rezervacijos ne vėliau nei 21 d. iki numatytos nuomos pradžios datos, grąžinama 50 proc. užstato sumos. Atsisakius rezervacijos vėliau nei  21 d. iki nuomos pradžios, Nuomotojui lieka visą užstato sumą.
 5. Nuomininkui, jam grąžinus transporto priemonę tokios pat būklės ir komplektacijos, kokios ji jam buvo perduota, bei besilaikant nuomos Sutarties sąlygų, sumokėtas užstatas yra grąžinamas per 2 (dvi) darbo dienas. Jei nuomos laikotarpiu transporto priemonei buvo padaryta žala, ji Nuomininko dengiama iš franšizės (išskaitos) sumos – 300 eur.
 6. Nuomininkas privalo turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį nei 3 metų vairavimo stažą.
 7. Transporto priemonė Nuomininkui perduodama su pilnomis dujų ir vandens talpomis, švaria išore ir vidumi.
 8. Pavėlavus grąžinti transporto priemonę sutartu laiku, už pradelstas kiekvienas dvi valandas skaičiuojamas baudos mokestis – 50Eur, jei nesutarta kitaip. Jei vėluojama grąžinti transporto priemonę dėl gedimo, kuris nebuvo sąlygotas Nuomininko veiksmais, už pradelstą laikotarpį jokie papildomi mokesčiai nėra taikomi.
 9. Jei Nuomotojas laiku nepateikia transporto priemonės Nuomininkui, Nuomotojas įsipareigoja grąžinti sumokėtą nuomos mokestį už tas dienas, kai nebuvo suteikta nuomos paslauga. Jeigu nuomos paslaugą vėluojama suteikti ilgiau nei 2 paras, Nuomininkas turi teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, o Nuomotojas, nutraukus sutartį, privalo grąžinti Nuomininkui visas jo sumokėtas įmokas (rezervacijos ir nuomos mokesčius).
 10. Transporto priemonė turi būti naudojama tinkamai. Niekada nepaliekama neužrakinta, saugomi transporto priemonės rakteliai, turi būti laikomasi jos techninės priežiūros, eksploatacijos ir naudojimosi taisyklių. Prieš pajudant Nuomininkas privalo įsitikinti, kad transporto priemonė yra tinkama saugiam eksploatavimui. Transporto priemonėje griežtai draudžiama vežti keleivius ir netinkamai pritvirtintus daiktus viduje, galinčius sugadinti vidaus įrangą.
 11. Nuomotojas įsipareigoja atlyginti transporto priemonės gedimo šalinimo išlaidas pagal Nuomininko pateiktus remonto išlaidas patvirtinančius dokumentus (kvitą, sąskaita-faktūra ar kt.) tuo atveju, jeigu Nuomotojas buvo davęs sutikimą dėl darbų atlikimo ir gedimas nebuvo sąlygotas Nuomininko veiksmais.
 12. Nuomininkas, grąžinęs transporto priemonę netvarkingu vidumi, turi sumokėti 30 EUR už transporto priemonės valymą.
 13. Transporto priemonėje draudžiama rūkyti, vežti gyvūnus ar medžiagas paliekančias specifinį, nemalonų kvapą.
 14. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Nuomininkas kompensuoja nuostolius besąlyginės frančizės (išskaitos) ribose. Frančizės (išskaitos) suma – 300 (trys šimtai) eurų.
 15. Nuomos metu nuomojamai transporto priemonei nukentėjus autoavarijoje, nuo gamtos jėgų, vandalizmo ar įvykus vagystei, Nuomininkas privalo nedelsiant informuoti apie tai Nuomotoją, policiją ar priešgaisrinę saugos tarnybą, bei imtis visų būtinų priemonių, kad apsaugotų Savo, Nuomotojo bei draudimo kompanijos interesus.
 16. Nuomininkas yra visiškai atsakingas už tyčinę, dėl neapdairumo ar kitais atvejais (vairuotojas buvo neblaivus, vartojęs narkotikus ir pan.) padarytą bet kokio pobūdžio žalą transporto priemonei, kai draudimo kompanija atsisako atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Tokiais atvejais visą transporto priemonei padarytą žalą, bei su tuo susijusius Nuomotojo patirtus nuostolius įsipareigoja atlyginti Nuomininkas savo lėšomis.
 17. Šalių apsikeitimas pasirašytomis nuomos Sutarties kopijomis elektroniniu paštu laikomas tinkamu nuomos Sutarties pasirašymu.

Kilus klausimams ar esant pageidavimui gauti išsamesnę informaciją apie nuomos sąlygas, susisiekite su mumis: +370 699 73629 arba hello@tinycamper.eu.

Kemperių užimtumas

Rezervacija

-